Civilna poroka

0
16126
Civilna poroka
Civilna poroka

Kaj potrebujeta za civilno poroko? Kje sploh uredita uradne stvari? V spodnjem besedilu bosta našla vse potrebne informacije.

Sklenitev zakonske zveze najprej prijavita matičarju upravne enote (UE), na območju katere bo zakonska zveza sklenjena. Datum poroke izbereta med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red prijav. Ko si izbereta svoj termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze.

Civilna poroka se lahko odvija

  • na sedežu upravne enote v času uradnih ur,
  • v prostoru, ki ga načelnik upravne enote s sklepom določi kot uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez ob sobotah,
  • izven uradnih prostorov zaradi opravičljivih razlogov (huda bolezen, nepokretnost),
  • izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa za sklepanje zakonskih zvez iz drugih razlogov, če upravna enota nudi to možnost.

Civilna poroka izven uradnih prostorov je možna v kulturno-zgodovinskih objektih. Na lokacijah, kot so voda, zrak, podzemna jama, prevozno sredstvo ali gostinski objekt, sklenitev zakonske zveze ni možna. Vlogo za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven časa za sklepanje zakonske zveze vložita 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske zveze. V tem primeru morata priložiti še (lastnikovo) pisno soglasje za uporabo lokacije, krijeta pa tudi stroške v znesku 170 evrov, ki jih morata poravnati najmanj pet dni pred predvideno poroko, sicer se sklenitev zakonske zveze ne izvede.

Dokumenti za civilno poroko

Za prijavo sklenitve zakonske zveze bodoča zakonca potrebujeta osebni dokument in navedeta podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva in stalno prebivališče).

V primeru, da je bodoči zakonec (ali oba) tujec, za prijavo potrebuje potni list, izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o samskem stanu in potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze. Izpiski in potrdila morajo biti izdani za uporabo v mednarodnem prometu, torej ustrezno overjeni in prevedeni v slovenski jezik ter ne smejo biti starejši od šestih mesecev, razen če so listine izdane v državah, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamično matično dejstvo, ne pa osebnega statusa. Če bodoči zakonec ali priča ne razume slovenskega jezika, mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač.

Kako poteka civilna poroka

Zakonska zveza se seveda sklene v navzočnosti obeh bodočih zakoncev, dveh prič, načelnika upravne enote ali od njega pooblaščene osebe in matičarja.

Načelnik, ali od njega pooblaščena oseba, se najprej na podlagi listin in izjav prič ter bodočih zakoncev prepriča, da sta to osebi, ki sta prijavili nameravano sklenitev zakonske zveze. Nato nagovori zbrane svate ter ženina in nevesto seznani s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ko oba – ženin in nevesta –pritrdita, da želita skleniti zakonsko zvezo, ju načelnik upravne enote ali od njega pooblaščena oseba razglasi za moža in ženo, izmenjata si prstana. Nato sta skupaj s pričami povabljena k podpisu listine o sklenitvi zakonske zveze in se jima vroči izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi.

Obred sklenitve zakonske zveze traja okrog 20 minut.

<b>NASVET: Priimek - možne so vse kombinacije</b>
Tako neveste kot tudi ženini imate na voljo več možnost, kaj po poroki narediti s priimkom. Lahko vzameta priimek enega ali drugega, obdržita vsak svoj priimek, dodata svojemu priimku partnerjevega, ali pa vzameta priimek drugega in temu dodata svojega. Ne glede na to, za kakšno kombinacijo se bosta odločila, ob spremembi priimka ne pozabita zamenjati tudi vseh identifikacijskih dokumentov.
zp8497586rq

Sodelujoči strokovnjaki:

mag. Irena Klembas

http://www.upravneenote.gov.si/ljubljana/

vodja oddelka za matične zadeve na Upravni enoti Ljubljana

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.