Kako se soočiti z njegovo/njeno družino

0
1376
Par
Par

Seznanitev partnerja in primarne družine je lahko stresen dogodek, predvsem predstavitev bodoči tašči. Priprava poroke tudi zahteva sodelovanje družine. Kako ravnati, da bosta srečni vajini družini in seveda tudi vidva?

Seznanitev partnerja in primarne družine je lahko stresen dogodek, predvsem predstavitev bodoči tašči. Priprava poroke tudi zahteva sodelovanje družine. Kako ravnati, da bosta srečni vajini družini in seveda tudi vidva?

Kako se izogniti medgeneracijskim nesoglasjem

  • Iščite rešitve, ki izhajajo iz spoštovanja do sebe in do drugih. Ob vsaki odločitvi za ukrepanje preverite tudi to, ali bi s svojim ravnanjem koga prizadeli oziroma ne bi upoštevali njegove dobrobiti. To ne pomeni, da skrbite za druge bolj kot zase oziroma, da se v čustvenem smislu razdajate. Prav je, da upoštevate svoje potrebe in želje, da sebe postavljajte na »prvo mesto«. Pazite le, da to ne bo škodovalo drugim.
  • Upoštevajte različnost ljudi, ki vas obdajajo. Vsak posameznik »ima« svoj model sveta, po katerem deluje, se odloča in tudi občuti. To je pomembno upoštevati v medosebni komunikaciji, saj nekaj, kar velja za vas, ne velja nujno tudi za drugega.
  • Dopuščajte osebni prostor – v fizičnem in odnosnem smislu. Dopuščanje osebnega prostora v fizičnem smislu se navezuje na minimalno razdaljo, ki jo vsak posameznik potrebuje do druge osebe, ne da bi ta čutila, da smo vstopili v njen intimni prostor. Ta razdalja je odvisna od osebe, s katero ste v kontaktu. Podobno velja na odnosnem in čustvenem področju. Na primer: osebne, intimne podatke smo pripravljeni deliti le z izbranimi.
  • Podpirajte dostojanstvo med ljudmi, s katerimi sobivate. Kadar se boste v komunikaciji trudili, da boste oblikovali situacijo, v kateri se bodo ljudje počutili svobodne v svojih odločitvah, ne da bi nanje nekdo »pritiskal«, jih podcenjeval ali ne priznaval njihovih vrednot in pogledov, bo ta komunikacija podpirala dostojanstvo med ljudmi.

Kako predstaviti svojega bodočega moža/ženo

Primerno je, da predstavite svojega bodočega moža/ženo na način, ki upošteva tako pričakovanja staršev ter njihove potrebe, kot tudi pričakovanja bodočega moža/žene. Svojega partnerja predstavite v napovedani situaciji (naj ne bo presenečenje), povabilo naj jasno izraža namen dogodka, da boste vsi vključeni pripravljeni na srečanje. Poudariti je treba, da je predstavitev simbolično še vse kaj drugega kot le seznanitev oseb med seboj.

Tak dogodek pomeni sprejem novega člana v obstoječo družino, kar zahteva v prihodnosti veliko prilagajanja in puščanja možnosti, po drugi strani pa pomeni simbolično slovo, korak k samostojnosti ‘otroka’, ki se bo poročil. To je tako za vas kot za njegove/njene starše prelomnica v življenju.

Pomembno je, da se v tem procesu ne zanemarjajo osnovne potrebe po sprejetosti, varnosti ter izkazovanju čustev, ki jih do svojih bližnjih gojite.

Pri vpeljevanju novega »družinskega člana« lahko prihaja do nesoglasij. Spodaj je navedenih nekaj primerov:

Bodoči tašči ni všeč, da dekle/bodoča žena ukazuje svojemu fantu/sinu in želi posredovati.

Bodoči ženi ni všeč, da tašča prihaja nenapovedano na obisk kadarkoli se ji zazdi.

Kako se v takih primerih odzvati na čustveno izsiljevanje tašče na način, nič vam ne pomenim?

Kako reševati prepire, kjer mož/žena vedno potegne npr. z mamo, tudi če je razlog neupravičen?

Pri vseh navedenih primerih je najpomembnejše postavljanje mej. Konkretno to pomeni, da v dani situaciji mirno in podprto z razlogi (četudi so osebni) razložite, kaj je za vaju sprejemljivo in kaj ne. Pomemben del tega je vztrajanje pri odločitvi ter podpora, ki si jo pri tem nudita (ni prav, če na primer sin popusti mami, saj tako spet ustvari spor med ženo in taščo).

Kako komunicirati z družino pri pripravi na poroko

Poroka je vajin dogodek. Res pa je, da je vanjo vključena tudi (navadno) širša družina in prijatelji. Pomembno je, da mladoporočenca sledita svojim sanjam in željam za ta dogodek, in da vaju bližnji pri tem podpirajo.

Da se boste izognili težavam ob različnih interesih in pričakovanjih ob načrtovanju, si že sama izberita nekaj področij, ki jih lahko prepustita željam drugih (npr. kakšna naj bo pijača ob pogostitvi, če je to tema, ki vama ni tako zelo pomembna), in jih tudi tako predstavita in s tem ponudita »svobodo odločanja« tistim, ki bi bili radi tudi vključeni.

Do različnih pričakovanj lahko pride v primeru, ko par želi, da se poroke udeleži na primer teta, ki živi v več kilometrov oddaljenem mestu z majhnimi otroki. V primeru, da teta zavrne povabilo, ker bi bila pot zanjo prenaporna, je lahko par posledično užaljen. V danem primeru so tetini razlogi utemeljeni, zato je treba na okoliščine gledati realno in razumeti njeno odločitev.

Kako pa se odzvati v primeru, ko želijo starši povabiti daljnega sorodnika? V takem primeru bi veljalo ravnati, kot je že zgoraj nakazano.

V primeru, da mladoporočencema lista povabljenih ne predstavlja izjemno pomembne teže, če so povabljeni vsi tisti, ki so ljubi njima, je smiselno popustiti pri kakšnem gostu s seznama staršev. V nasprotnem primeru pa staršem razložita ter argumentirano predstavita svoje razloge, zakaj ne in pri njih  vztrajajta.

NASVET
Lahko se zgodi, da boste v množici težav, ki so se pojavile, težko našla prave načine komunikacije, saj je velikokrat že začeti težko.  Dobro je, da takrat poiščeta pomoč, lahko v obliki svetovanja psihologa, družinske posvetovalnice ipd. Iskanje nasveta je namreč že prvi korak k rešitvi.
zp8497586rq

Sodelujoči strokovnjaki:

Polona Fister

dr. Polona Fister

http://www.pfs.si/

psihoterapevtka, ki se ukvarja z osebnim in poslovnim coachingom

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.