Načrtovanje družinskih financ

0
2173
Načrtovanje družinskih financ
Načrtovanje družinskih financ

Sedaj, ko sta tudi uradno začela skupno življenje, je prav, da nekaj pozornosti namenita tudi urejanju in organizaciji vajinih financ. Ali je boljši skupni račun ali ločen, na kakšen način bosta varčevala, kako naučiti otroke ravnanja z denarjem; to je le nekaj vprašanj, ki se vama bodo začela porajati ob tem.

Začetek skupnega življenja prinese veliko sreče in prijetnih skupnih trenutkov, vseeno pa je nekaj pozornosti potrebno nameniti tudi manj prijetnim finančnim opravilom, ki pa z malce truda in dobre organizacije kaj kmalu postanejo ne le prijeten, temveč tudi donosen del zakonskega življenja. Načrtovanje družinskih financ naj bo zato vajino skupno opravilo.

Načrtovanje družinskih financ – prvi koraki

Ko pride do vprašanja o skupnem »proračunu«, je odnos med zaljubljencema že prerasel v bolj globoko in trajno zvezo. Načrtovanje družinskih financ rešita s pogovorom, kjer razjasnita predvsem, kaj se bo štelo v skupne stroške (najemnina, hrana, oblačila) in kako ter zakaj bosta tudi varčevala. Ključno je torej načrtovanje tako kratkoročnih bilanc (dosledno mesečno vodenje prihodkov in odhodkov) kot tudi dolgoročnih ciljev (izbiranje in (finančno) določanje ciljev ter opredeljevanje, kako bomo te cilje dosegli).

HTML Code here

Skupen račun ali delitev stroškov

Ko pride do vprašanja o skupnem »proračunu«, je odnos med zaljubljencema že prerasel v bolj globoko in trajno zvezo. Načrtovanja družinskih financ se lotita s pogovorom, kjer razjasnita predvsem, kaj se bo štelo v skupne stroške (najemnina, hrana, oblačila) in kako ter zakaj bosta tudi varčevala. Ključno je torej načrtovanje tako kratkoročnih bilanc (dosledno mesečno vodenje prihodkov in odhodkov) kot tudi dolgoročnih ciljev (izbiranje in finančno določanje ciljev ter opredeljevanje, kako bomo te cilje dosegli).

Skupen račun ali delitev stroškov

Če vsak zadrži svoj bančni račun, ločeni računi vsekakor pomenijo enostavnejše in bolj pregledno vodenje stroškov po članih gospodinjstva. Poenostavljeno je tudi omejevanje porabe in njeno nadziranje, pa tudi z vidika ohranjanja osebne svobode so ločeni računi bolj primerni. Iz praktičnih vidikov in zaradi preglednosti nad stroški pa je priporočljivo, da imata zakonca tudi skupni račun, čeprav vsak dodaten račun prinaša še dodatne stroške in administracijo. Za skupen račun naj vsak od zakoncev nameni takšen znesek, kot si ga lahko privošči glede na višino svoje plače. Zakonca se lahko dogovorita, da vsak prispeva enak delež svojih mesečih prihodkov, recimo 15 odstotkov. Privarčevana sredstva se nato namenijo za plačilo tekočih stroškov in za varčevanje.

Pomen varčevanja

Obstaja preprosto pravilo, da višji kot so donosi naložbe, večje je tveganje.

Mladoporočenca morata biti pri varčevanju pozorna na to, da izbereta takšen način varčevanja, ki ustreza njunim pričakovanjem glede donosnosti in tveganosti. Še nekaj let nazaj je bilo mogoče varčevati le v banki, medtem ko je danes možnosti varčevanja zelo veliko. Pri nekaterih oblikah varčevanja so donosi oziroma privarčevani zneski višji kot pri drugih, zato je pametno preučiti čim več ponudb. Varčevanje v banki ima najnižje donose (obresti), vendar so te zagotovljene (pri vložku 2000 € zaslužite v dveh letih približno 150 €). Varčevanje na kapitalskih trgih ima višje donose, vendar je tudi tveganje višje. Dolgoročno gledano imajo donosi na kapitalskih trgih kljub krizam, ki se zgodijo vsake toliko časa, približno dvakrat višje donose kot varčevanja v bankah. Nekateri se odločijo za kombinirano varčevanje. To pomeni, da z enakim zneskom varčujejo v banki in na kapitalskih trgih, ter po določenem času primerjajo donose. Pri varčevanju morata biti mladoporočenca pozorna na to, da ne ogrožata vajinega trenutnega življenjskega standarda. Varčevanje je sicer lepa vrednota, vendar je treba najprej poskrbeti za osnovne stroške in si občasno tudi privoščiti kakšno razvado.

Del skupne identitete

Primerno in pametno zastavljene skupne finance so vama v pomoč in krepijo skupno identiteto ter pripadnost. Občutek, da je nekaj »najino«, je lep. Pomembno je, da se temeljito pogovorita, kako bosta zastavila skupne finance. To pomeni odločitve o tem, koliko računov bosta imela, kako bosta plačevala položnice (preko spleta ali ne), kako bosta varčevala (v banki, na kapitalskih trgih, v zlatu, z nepremičninami), koliko sta naklonjena tveganju pri varčevanju, ali bosta imela skupno kartico za plačila v tujini (na počitnicah) itd. Priporočljivo je tudi, da oba spremljata, kaj se dogaja s skupnim denarjem. V današnjem času je staromodno, da le en član skupnega gospodinjstva upravlja s »financami«, drugi pa o stroških in privarčevanem denarju pravzaprav ne ve veliko.

Odnos do denarja prenesita tudi na otroke

Urejene finance pa ne bodo prinesle določene finančne neodvisnosti in varnosti samo vama, tudi otroci se lahko po vajinem zgledu priučijo, kako pametno ravnati z denarjem.

NASVET: Ključen pomen komunikacije
O denarju se je marsikateremu posamezniku težko pogovarjati, sploh, če je njegovo finančno stanje slabše kot partnerjevo. Odločitve o skupnem ali ločenih računih, pa tudi reševanje kasnejših težav, ki lahko nastanejo tekom zakona zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin (npr. izguba službe), je torej treba sprejemati skozi pogovor, kjer vsak predstavi svoja čustva, pričakovanja in meje.
zp8497586rq

Sodelujoči strokovnjaki:

Samo Lubej

http://www.financnicenter.si/

neodvisni premoženjski in naložbeni svetovalec

Miha Pučnik

upravljavec premoženja pri GBD Gorenjski borznoposredniški družbi (ne dela več na tem položaju)

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.