Poroka s partnerjem iz druge države

0
23413
Poroka s tujcem
Poroka s tujcem

Ljubezen ne pozna meja, zato je poroka s tujcem del vsakdana. V izogib neprijetnim presenečenjem smo na enem mestu zbrali vse potrebne informacije.

Po pravilih Slovenije

Poroka s tujcem pri nas poteka enako kot sklenitev zakonske zveze med dvema državljanoma Slovenije. Prijavo sklenitve zakonske zveze izvedeta na upravni enoti, kjer se želita poročiti. V primeru, ko je en partner tujec, mora predložiti dokumente: izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o samskem stanu, potrdilo države, katere državljan je, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini, in dokaz o tujem državljanstvu (fotokopija potne listine, izvirnik na vpogled). Oblika sklenitve zakonske zveze vedno poteka po pravu države, kjer se zakonska zveza sklepa.

Jezik

Vse tuje listine morajo biti prevedene v slovenski jezik in overjene v skladu z določili Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01).

Overitev listine po tem zakonu ni potrebna:

  • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe legalizacije tujih javnih listin, za katere v medsebojnem poslovanju zadostuje overitev s pečatom “apostille”,
  • med državami, ki imajo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju teh listin brez overitev (npr. Hrvaška, Bosna in Hercegovina),
  • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

Spisek podpisnic Haaške konvencije lahko najdete na www.hcch.net. Podpisnice Dunajske in Pariške konvencije pa najdete na www.ciec1.org.

V primeru, da mladoporočenca ne razumeta slovenskega jezika, mora biti navzoč tudi tolmač, saj obred poteka v slovenskem jeziku. Pri tem je treba opozoriti, da se lahko postopek sklenitve zakonske zveze posledično nekoliko podaljša.

Težave pri dokumentih

Najpogostejši zaplet so, da tujci predložijo listine, ki so starejše od 6 mesecev, da ne predložijo vseh zahtevanih listin ali pa da so te neustrezno overjene. Vse države namreč niso podpisnice Haaške, Dunajske ali Pariške konvencije. V takem primeru potem velja overitev listin v državi, kjer imata obe državi diplomatsko konzularno predstavništvo (največkrat je to na Dunaju ali v Budimpešti).

Lahko se zgodi tudi, da tuja država ne pozna določenega dokumenta, npr. samostojnega potrdila o samskem stanu. Takšen primer je Ukrajina. V tem primeru podajo izjavo o samskem stanu, ki jo mora overiti notar, ta pa mora biti tudi ustrezno legalizirana. Če državljan Ukrajine živi v tujini, lahko to overitev opravi tudi ukrajinsko diplomatsko konzularno predstavništvo.

Za konec

Po uspešno sklenjeni zakonski zvezi mora novoporočeni tuji partner listino, s katero dokazuje sklenitev te zveze v Sloveniji, predložiti tudi v svoji matični državi, da se mu zakonska zveza lahko prizna. Pravila, po katerih mora overiti listino, so odvisna od države, katere državljan je. Za konec naj še omenimo, da v Sloveniji zaenkrat še ni posvetovalnice s tega področja ter da s poroko tujec ne dobi državljanstva, temveč le pravico do stalnega bivališča.

Vabilo sorodnikom

Če bosta na poroko povabila tudi partnerjeve sorodnike, prijatelje in znance iz kraja, od koder prihaja, imejta v mislih tudi finančno plat. Ena možnost je, da jih povabita na njihove stroške, druga pa, da jima sama kupita vozovnice.

NASVET
Za slavnostno pogostitev izberita kulinarične specialitete iz države tujega partnerja, predvajata njihovo glasbo ali pa v poročno dekoracijo vpeljita značilne elemente partnerjeve dežele. Na ta način bosta sorodnikom in prijateljem slovenskega mladoporočenca približala kulturo partnerja.

 

zp8497586rq

Sodelujoči strokovnjaki:

mag. Branko Heferle

http://www.upravneenote.gov.si/domzale/

univ. dipl. prav., upravna enota Domžale

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.