Poroka s tujim državljanom

0
12005

Če sklepate zakonsko ali partnersko zvezo s tujim državljanom, se oglasita na UE vsaj 30 dni pred datumom, ki sta si ga izbrala za poročni dan, da se preverijo ustrezni dokumenti, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list):

  • izpisek iz rojstne matične knjige,
  • potrdilo o samskem stanu,
  • potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere državljan je bodoči zakonec, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze (če ga država izdaja) in
  • dokaz o državljanstvu (potna listina).

Listine morejo biti najprej overjene v državi izvora, nato še v Sloveniji. Overitev listin ni potrebna med državami podpisnicami Haaške konvencije, tistimi, ki imajo s Slovenijo sklenjene bilateralne sporazume o priznavanju listin in za izpiske na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije. Če določena država vseh potrdil ne izdaja, jih mora bodoči zakonec izjaviti z izjavo na zapisnik. Če tujec ne razume slovenskega jezika, mora biti prisoten ob prijavi na poroko in na obredu sodni tolmač ali uradni prevajalec.

Poroka v tujini

Obrnita se na matično službo tiste države, v kateri se želita poročiti, pomaga pa vam lahko tudi slovensko veleposlaništvo v tej državi. Navadno potrebujeta iste dokumente, kot če se v Sloveniji poroča tuji državljan (zgoraj navedeni), a ima vsaka država lahko tudi svoja pravila, kot so roki prijave, druga dokazila, javni oklici. Po poroki morata obstoj zakonske ali partnerske zveze priglasiti še v slovenskem matičnem registru tako, da predložita overjen izpisek o sklenitvi, ki sta ga prejela v tujini.

Sodelujoči strokovnjaki:

Uredništvo

http://www.PrirocnikPoroka.si/

Uredništvo Priročnika Poroka.

Radojka Mesiček

vodja oddelka za upravne notranje zadeve in promet na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah

Jernej Stojnšek

matičar na UE Šmarje pri Jelšah

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here