Predporočna pogodba

0
6223
Predporočna pogodba
Predporočna pogodba

Kadar se moški in ženska odločata za skupno življenje, je kljub zaljubljenosti in blišču, priporočljivo predhodno premisliti o opredelitvi premoženjskega razmerja.

S 15. 4. 2019 je tudi v Sloveniji mogoče skleniti pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (v tujini poznano kot predporočna pogodba).

Novost, ki jo prinaša nov zakonik, omogoča urejanja premoženjskih razmerij med zakonskimi (bodoča zakonca ali par, ki je že poročen) in zunajzakonskimi partnerji. Po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je premoženje, ki sta ga zakonca (in zunajzakonska partnerja) pridobila za čas trajanja zakonske zveze z delom, brez izjeme njuno skupno premoženje. Družinski zakonik omogoča, da se partnerja dogovorita o drugačni delitvi premoženja (skleneta t. i. predporočno pogodbo), kot ga predvideva zakon, in sicer tako v času trajanja razmerja, kot tudi v primeru razveze oz. razhoda.

Dogovori sklenjeni na prtičku ali »post it« listku, kot jih vidimo v romantičnih filmih, niso veljavni, saj mora biti pogodba overjena z notarskim podpisom. Pri sklepanju te pogodbe vama mora notar obvezno pojasniti vse pravice, obveznosti in morebitne posledice v primeru sklenitve takšne pogodbe.

Partnerja lahko v pogodbo vneseta določbe, ki se nanašajo na medsebojno preživljanje enega izmed partnerja za primer razveze oz. razhoda, kot tudi določitev preživnine.

V osnovi to pomeni, da se lahko eden izmed partnerjev (finančno šibkejši) že vnaprej dogovori za določeno preživnino, ki mu jo bo izplačeval drugi partner. V primeru neveljavnosti ali nejasnosti določb pogodbe, se upošteva osnovni zakoniti premoženjski režim med partnerjema (t.j. skupno premoženje). Navedena pogodba je praktična z vidika, da partnerja že vnaprej uredita medsebojno premoženjsko razmerje. Pri tem velja omeniti, da se premoženjsko razmerje v času odločanja za skupno življenje, lahko razlikuje od razmerja v času morebitne razveze (partner, ki je bil ob sklenitvi finančno šibkejši, je lahko ob razvezi finančno sposobnejši).

Sodelujoči strokovnjaki:

Tjaša Gross

Tjaša Gross

univ. dipl. pravnik

Mirko Filipović

Mirko Filipović

https://www.opf.si/

Odvetniška pisarna Filipović, o. p., d. o. o.

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here