Sklenitev zakonske zveze s partnerjem iz tujine

0
3345
Parter iz tujine

Zadnje raziskave kažejo, da so pri nas v skoraj petino porok vključeni partnerji iz tujine. Slovenci se najpogosteje poročamo z državljani BiH. 2,5 % vseh porok vključuje oba partnerja iz tujine.

Za sklenitev zakonske zveze se morata prav tako prijaviti matičarju na območju upravne enote, kjer želita skleniti zakonsko zvezo.

Partner iz tujine za sklenitev zakonske zveze v Republiki Sloveniji potrebuje:

  • izpisek iz rojstne matične knjige;
  • potrdilo o samskem stanu;
  • potrdilo države, iz katere prihaja, da za sklenitev ni nikakršnih zadržkov;
  • dokaz o državljanstvu oziroma potni list.

Na kaj morata še posebej paziti?

  • Vse listine mladoporočencev morajo biti prevedene v slovenski jezik ter overjene. Če je med državama sklenjen dvostranski sporazum oziroma če sta državi podpisnici Haaške konvencije, za overitev zadostuje žig Apostille. Če država, iz katere prihaja eden od partnerjev, ni podpisnica konvencije, velja overitev listin v državi, kjer imata obe državi diplomatsko konzularno predstavništvo; najpogosteje sta to Madžarska (Budimpešta) in Avstrija (Dunaj).
  • Če tuja država ne pozna določenega dokumenta, je treba podati izjavo, ki jo overi notar in je ustrezno legalizirana.
  • Dosledno zberita vse zahtevane listine, ki so ustrezno overjene. Tujci ne smejo predložiti listin, ki so starejše od pol leta.

Ker poročni obred poteka v slovenskem jeziku in če ga zaročenca ali vsaj eden od zaročencev ne razume, mora biti navzoč tolmač. Z njim se dogovorita en mesec v naprej. Na poročni dan je lahko navzoča tudi druga oseba, ali prosite prijatelja, da bo prevajal.

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here