Splošni pogoji nagradne igre Priročnika Poroka 2021

1
2637
Nagradna igra Priročnika Poroka - prstani Zlatarne Celje

Nagradna igra poteka od 1. 11. 2020 do 20. 5. 2021. Izpolnjen originalni kupon izrežite iz Priročnika Poroka 2021, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnik Poroka 2021, najkasneje do 20. 5. 2021 (velja datum poštnega žiga).

Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi in partnerju. Sodelujoči je lahko le eden izmed partnerjev, zato je lastnoročni podpis potreben le od izpolnjevalca kupona. Na vsak par je dovoljen le en kupon za žrebanje. V primeri, da bomo prejeli več kuponov s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevan samo en kupon. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Izžrebali bomo par poročnih prstanov v skupni vrednosti 1.540 € (z vključenim ddv). Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne kupone, izrezane iz Priročnika Poroka, kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnihkoli dodatkov ali nalepljenih predmetov.

Javno žrebanje bo v petek, 21. 5. 2021, ob 10. uri, v prodajalni Zlatarne Celje, Letališka cesta 5 (BTC) v poslovno trgovinskem centru Diamant. Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenec mora prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzame najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru do nagrade ni upravičen (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje).

Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec bo nagrado prevzel pri Zlatarni Celje po predhodnem dogovoru in izboru modela prstanov. V kolikor bi nagrajenec izbral prstane katerih vrednost presega vrednost nagrade, mora razliko pred prevzemom doplačati neposredno zlatarni. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju pravočasno posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani. Vse oblike prstanov na fotografijah so simbolične, nagrajenec bo lahko izbiral izključno med modeli, ki bodo po žrebu na voljo v Zlatarni Celje.  

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrade ni možno izplačati v denarju. V kolikor bi se naknadno ugotovilo, da dobavitelj iz kakršnih koli razlogov ne more dobaviti izbranega modela, lahko nagrajenec izbere med ostalimi modeli, ki so na voljo. Če nagrajenec ne želi sprejeti nobene od ponujenih modelov, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o. in Zlatarna Celje d. d. ter njihovi družinski člani. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS Mladinski Mediji d. o. o., da do preklica hrani njihove podatke in jih po e-pošti in drugih poteh (v ta namen jih vpiše sistem e-obveščanja na spletnih portalih podjetja) obvešča o novostih, dodatni ponudbi, akcijah in ugodnostih. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavijo, na način, zapisan v Splošnih pogojih, na portalu PrirocnikPoroka.si.

Sodelujoči strokovnjaki:

Uredništvo

http://www.PrirocnikPoroka.si/

Uredništvo Priročnika Poroka.

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here