Splošni pogoji nagradne igre Priročnika Poroka 2024

1
3904

Nagradna igra poteka od 27. 11. 2023 do 23. 5. 2024. Izpolnjen originalni kupon izrežite iz PRIROČNIKA POROKA 2024, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnik Poroka 2024, najkasneje do 23. 5. 2024 (velja datum poštnega žiga). Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi in partnerju. Sodelujoči je lahko le eden izmed partnerjev, zato je lastnoročni podpis potreben le od izpolnjevalca kupona. Na vsak par je dovoljen le en kupon za žrebanje. Če bomo prejeli več kuponov s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevan samo en kupon. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrade:

NagradaVrednost nagradeNagrado podarja
1x zlat poročni prstan Zlatarne Celje1.360,00 € Zlatarna Celje, d. o. o.
1x darilni bon za fotografiranje poročnega para v studiu320,00 €Sanja’s Visuals
skupna vrednost nagrad1.680,00 € (z vključenim DDV) 

Nagradi v skupni vrednosti 1.680 € (z vključenim DDV) podarjata Zlatarna Celje, d. o. o., Kersnikova ulica 19, 3000 Celje – 1x zlat poročni pristan; in Sanja’s Visuals (Sanja Despotović, s. p., Dežmanova ulica 3, Lesce, 4248 Lesce) – darilni boni za fotografiranje poročnega para v studiu. Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne kupone, izrezane iz Priročnika Poroka 2024, kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnihkoli dodatkov ali nalepljenih predmetov.

Javno žrebanje nagrad bo v petek, 24. 5. 2024, ob 12. uri, v prostorih prodajalne Zlatarne Celje, Letališka cesta 5 (BTC) v poslovno trgovinskem centru Diamant. Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenec mora prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzame najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru do nagrade ni upravičen (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje). Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrad ni možno izplačati v denarju.

Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec bo nagrado oz. darilni bon prevzel po predhodnem dogovoru z uredništvom Priročnika Poroka. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju pravočasno posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani.

Nagrada, ki jo podarja Zlatarna Celje: Nagrajenec bo nagrado prevzel po predhodnem dogovoru in izboru modela prstana v poslovalnici Zlatarne Celje. Če bi nagrajenec izbral prstan, katerega vrednost presega vrednost nagrade, mora razliko pred prevzemom doplačati neposredno v zlatarni. Vsi modeli prstanov na fotografijah so simbolični, nagrajenec bo lahko izbiral izključno med modeli, ki bodo po žrebu na voljo v Zlatarni Celje. Če bi se naknadno ugotovilo, da dobavitelj iz kakršnih koli razlogov ne more dobaviti izbranega modela, lahko nagrajenec izbere med ostalimi modeli, ki so na voljo. Če nagrajenec ne želi sprejeti nobene od ponujenih modelov, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha.

Nagrada, ki jo podarja Sanja’s Visuals: Darilni bon velja eno leto od žrebanja. Z darilnim bonom se nagrajenec dogovori za termin z izvajalcem fotografiranja. Če bi nagrajenec izbral storitev, katera vrednost presega vrednost nagrade, mora razliko pred prevzemom doplačati neposredno podeljevalcu nagrade (Sanja’s Visuals). Če bi se naknadno ugotovilo, da iz kakršnih koli razlogov podeljevalec nagrade ne more zagotoviti termina, lahko nagrajenec izbere med predlaganimi termini, ki so na voljo. Če nagrajenec ne želi sprejeti nobenega od ponujenih terminov, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS, d. o. o., Zlatarne Celje, d. o. o. in  Sanja’s Visuals ter njihovi družinski člani. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS, d. o. o., da do preklica hrani njihove podatke in jih po e-pošti in drugih poteh (v ta namen jih vpiše sisteme e-obveščanja na spletnih portalih podjetja) obvešča o novostih, dodatni ponudbi, akcijah in ugodnostih. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavijo, na način, zapisan v Splošnih pogojih, na portalu PrirocnikPoroka.si.

Sodelujoči strokovnjaki:

Uredništvo

http://www.PrirocnikPoroka.si/

Uredništvo Priročnika Poroka.

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here