Splošni pogoji nagradne igre Priročnika Poroka 2023

1
3260
Nagradna igra Priročnika Poroka 2023
Nagradna igra Priročnika Poroka 2023

Nagradna igra poteka od 26. 10. 2022 do 18. 5. 2023. Izpolnjen originalni kupon izrežite iz PRIROČNIKA POROKA 2023, ter ga pošljite v kuverti na naslov organizatorja nagradne igre MOGENAS d. o. o., Za krajem 5, 1000 Ljubljana, s pripisom za nagradno igro Priročnik Poroka 2023, najkasneje do 18. 5. 2023 (velja datum poštnega žiga). Upoštevani bodo samo v celoti izpolnjeni originalni kuponi z vsemi podatki o sodelujoči osebi in partnerju. Sodelujoči je lahko le eden izmed partnerjev, zato je lastnoročni podpis potreben le od izpolnjevalca kupona. Na vsak par je dovoljen le en kupon za žrebanje. V primeru, da bomo prejeli več kuponov s strani istih sodelujočih, bo v žrebanju upoštevan samo en kupon. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Izžrebali bomo 2 zlata prstana, ki ju podarja Zlatarstvo LAVTIŽAR v vrednosti 700 € (z vključenim DDV) in 1 krat razvajanje v Romantični kopeli Rock ‘n’ Roll ljubezni v dvoje v THERMANI LAŠKO v vrednosti 61 € (z vključenim DDV), ki jo podarja THERMANA, d. d.. Zaradi zagotovitve enakovrednih možnosti vsem sodelujočim, bomo upoštevali samo originalne kupone, izrezane iz Priročnika Poroka, kot prikazuje črtkana črta s simbolom škarij in brez kakršnihkoli dodatkov ali nalepljenih predmetov.

HTML Code here

Javno žrebanje nagrad bo v petek, 19. 5. 2023, ob 12. uri, v prostorih Uredništva Priročnika Poroka, Za krajem 5, 1000 Ljubljana. Nagrajena oseba bo o nagradi obveščena po elektronski pošti v 3 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenec mora prevzem nagrade potrditi v 8 delovnih dneh. Nagrado prevzame najkasneje v 30 dneh od dneva žrebanja, v nasprotnem primeru do nagrade ni upravičen (nagrada bo v tem primeru prenesena v sklad za naslednje žrebanje).

Nagrajena oseba mora pred prevzemom nagrade sama poravnati vse svoje davčne obveznosti (akontacijo svoje dohodnine in morebitne druge obveznosti). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado mora nagrajenec v skladu s predpisi poravnati pri organizatorju igre pred prevzemom nagrade, organizator pa jo mora v skladu s predpisi za nagrajenca prenakazati na zakonsko predpisani vplačilni račun akontacije dohodnine pri FURS. Nagrajenec bo nagrado prevzel po predhodnem dogovoru, in sicer 2 zlata prstana prevzel v Zlatarstvu LAVTIŽAR, Franci Lavtižar, s. p., Cesta Maršala Tita 19, 4270 Jesenice, oziroma se dogovoril za termin razvajanja v dvoje pri THERMANI, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. Če bi nagrajenec izbral prstana, katerih vrednost presega vrednost nagrade, mora razliko pred prevzemom doplačati neposredno v zlatarni. Nagrajenec je upravičen do nagrade le, če organizatorju pravočasno posreduje vse zahtevane podatke (ime, priimek, naslov, davčna številka). Sodelujoči se strinjajo z javno objavo imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da so izžrebani. Vsi modeli prstanov na fotografijah in fotografije romantične kopeli so simbolični, nagrajenec bo lahko izbiral izključno med modeli, ki bodo po žrebu na voljo v Zlatarstvu LAVTIŽAR oz. prostimi termini v THERMANI, d. d..    

Nagrajenec v nobenem primeru ni upravičen do kakršnega koli denarnega izplačila, saj nagrade ni možno izplačati v denarju. Če bi se naknadno ugotovilo, da dobavitelj iz kakršnih koli razlogov ne more dobaviti izbranega modela ali zagotoviti termina, lahko nagrajenec izbere med ostalimi modeli oz. termini, ki so na voljo. Če nagrajenec ne želi sprejeti nobene od ponujenih modelov oz. terminov, po 15 dneh obveznost organizatorja do podelitve nagrade temu nagrajencu preneha. V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci družb MOGENAS d. o. o., Zlatarstva LAVTIŽAR in THERMANA, d. d. ter njihovi družinski člani. Organizator si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Sodelujoči s podpisom na kupon za žrebanje jamčijo za resničnost podatkov in izrecno dovoljujejo organizatorju MOGENAS d. o. o., da do preklica hrani njihove podatke in jih po e-pošti in drugih poteh (v ta namen jih vpiše sistem e-obveščanja na spletnih portalih podjetja) obvešča o novostih, dodatni ponudbi, akcijah in ugodnostih. Od prejemanja novic se lahko kadarkoli odjavijo, na način, zapisan v Splošnih pogojih, na portalu PrirocnikPoroka.si.

Sodelujoči strokovnjaki:

Uredništvo

http://www.PrirocnikPoroka.si/

Uredništvo Priročnika Poroka.

Prejmite redne uporabne informacije o poroki Brezplačno.

1 komentar

PUSTITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here